Συσκευή Αναγνώρισης (RFID)


  Proximity Reader - RFID (Radio Frequency Identification)
  Το Proximity Reader (RFID) είναι μια συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας με χαρακτηριστικά υψηλής σταθερότητας και ευαισθησίας. Χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του οδηγού και εμποδίζει την παράνομη την εκκίνηση του οχήματος.

Εφαρμογές

Η συσκευή αναγνώρισης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας των οδηγών, συντηρητών κ.τ.λ., για στατιστικά στοιχεία των επιβατών, ως ενεργό αντι-κλεπτικό εμποδίζοντας την παράνομη εκκίνηση του οχήματος ή την εκκίνηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Συχνότητα Εργασίας: 125 KHZ
  • Απόσταση ανάγνωσης κάρτας: > 60 mm
  • Χρόνος ανάγνωσης κάρτας: < 100ms
  • Μορφή εξόδου: RS232
  • Τάση Εργασίας: 5V
  • Μορφή Δεδομένων: Σειριακός αριθμός τεσσάρων ψηφίων σε δεκαδικό σύστημα


Πίσω σε Προτεινόμενες Συσκευές Pithagoras
Αρχικη

ISO     Προσωπικά Δεδομένα     Πολιτική Απορρήτου